• Superintendent Video Archive

 • May 17, 2019

 • May 10, 2019

 • May 3, 2019

 • April 26, 2019

 • April 8, 2019

 • January 13, 2019

 • December 14, 2018

 • December 7, 2018

 • November 27, 2018

 • November 16, 2018

 • November 9, 2018

 • October 29, 2018 Employees

 • October 29, 2018 Students and Parents

 • October 22, 2018

 • Attendance Matters

 • October 15, 2018

 • October 1, 2018

 • September 24, 2018

 • September 21, 2018

 • September 14, 2018

 • September 7, 2018

 • August 30, 2018

 • New School Year

 • May 17, 2019 Spanish

 • May 10, 2019 Spanish

 • May 3, 2019 Spanish

 • April 26, 2019 Spanish

 • April 8, 2019 Spanish

 • January 13, 2019 Spanish

 • December 14, 2018 Spanish

 • December 7, 2018 Spanish

 • November 27, 2018 Spanish

 • November 16, 2018 Spanish

 • November 9, 2018 Spanish

 • October 29, 2018 Employees Spanish

 • October 29, 2018 Students and Parents Spanish 

 • October 22, 2018 Spanish

 • October 15, 2018 Spanish

 • October 1, 2018 Spanish

 • Septemberr 24, 2018 Spanish

 • September 21, 2018-Spanish

 • September 14, 2018-Spanish

 • September 7, 2018 Spanish